Jon Jonsson Åmelfotsæter (1606)

Jon Jonsson Åmelfotsæter (c1606-1670?) var den fyrste brukaren vi veit om på Åmelfotsætra. Garden er ikkje nemnd som eigen gard før 1640, så det kan vere det også var den fyrste brukaren. Vi veit ikkje kvar han kom frå, men vi veit han hadde minst tre born, og desse var Hallstein (c1660), Johannes (c1660) og Nils (c1665). Hallstein er den einaste av desse me veit noko meir om, då han busette seg i Rossetvikane og fekk born der.

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Jon JonssonÅmelfotsæter1606Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen