Family Tree DNA

Testfirmaet som oftast vert nytta til Y- og mtDNA-testing grunna størst database og grupper, som t.d. Norgesprosjektet DNA.