Doner til FjordDNA

Vi i FjordDNA har ikkje nokon arbeidsgivar og er dermed avhengig av støtte og hjelp frå deg. Om du ynskjer å donere eit beløp til driftsutgifter hadde vi sett umåteleg stor pris på det. Det frigjer tid og ressursar til å gjere sida endå betre. Tusen takk! Donasjonar kan gjerast via bank (merk gjerne med … Hald fram med å lese Doner til FjordDNA