Doner til FjordDNA

green trees near lake during daytime

Vi i FjordDNA har ikkje nokon arbeidsgivar og er dermed avhengig av støtte og hjelp frå deg. Om du ynskjer å donere eit beløp til driftsutgifter hadde vi sett umåteleg stor pris på det. Det frigjer tid og ressursar til å gjere sida endå betre. Tusen takk!

Donasjonar kan gjerast via bank (merk gjerne med “Donasjon” og ev. namn/firma):

Vipps til
FjordDNA
#893141

Kontonummer (Gunnar Sigve Aurdal):
3991.13.18125
IBAN: NO1939911318125
BIC/Swift: SPTRNO22