Aktuelt

Jon Larsson Tue i Vanylven og hans samband til Volda

Som slektsgranskar kjem ein ofte over personar som er vanskelege å plassere heilt nøyaktig. Du kjenner i magen at det du trur må vere korrekt, at alt peikar mot det, men du manglar det siste provet. For fleire år sidan…

Mykje spennande i vente!

Det har vore litt stille på artikkelfronten siste tida. Det er ikkje fordi det har vore lite å styre med. Tvert om. Her får de eit lite innblikk i kva eg har gjort siste tida, og kva du har i…

37-serien: To ulsteinvikingar

Rasmus Olsson på Hatløya i Ulstein vart fødd kring 1662, men bakgrunnen hans veit vi ikkje noko om, anna enn at faren hans heitte Ole. Ein etterkommar som har Rasmus i rein farslinje bakover har testa 37 markørar på Y-kromosomet…

37-serien: To mannslinjer frå Åmdalen i Ørsta

Lars Larsson Brautaset (fødd kring 1639) høyrde til haplogruppe R1a. Ei ganske vanleg norsk haplogruppe (kring 25%), sjølv om den er vanlegare på austlandet og i Sverige enn her vest. Men kor tid kom den hit til Sunnmøre? Denne testaren…

G2a – handelsmennene som vart sunnmøringar?

Det er tre store Y-DNA-haplogrupper i Noreg; I1, R1a og R1b. Utover dette er der eit tal med mindre haplogrupper som stort sett er jamt fordelt utover landet. Men så har vi denne haplogruppa som skil seg ut; G2a. For…

Frå Afrika til Møre

Denne artikkelen er sponsa av avisa Møre, og vart først trykt i julenummeret til Møre 2023. Sivert Knutsson Aarflot (1759-1817) var ein kjend og viktig person i Volda-historia. Lærar, lensmann, forleggar, redaktør og folkeopplysningsmann. Ein ur-volding, eller ur-ørsting ville vel…

Ørsta-linjer med store forgreiningar

Nokre gongar kjem ein over såkalla clusters. Samlingar av testar som har treff med kvarandre før dei skriftlege kjeldene, og som kan gje oss ein indikasjon om større slekter som slo seg ned på fleire gardar i området. Dette er…

37-serien: Oluf Kristoffersson Grodås (c1600)

Då denne testaren tok testen var vi framleis litt usikre på kven som var hans eldste ane. Eg hadde kome tilbake til Harald Olsson Otterdal (c1637), men lenger var det vanskeleg å prove. Og sjølv om det enno ikkje er…

Årets Historieundervisningspris 2023

Det jobbast – jamnt og trutt! Ikkje tru noko anna. For i løpet av året skal det sleppast ei nettside for dette prosjektet. Nettsida vert designa og utforma av dyktige Anders Børtnes Kalvatn, som skal drifte denne for meg, sjølv…

Frå Irland til Sunnmøre – nok ein gong

Eg har tidlegare skrive eit stykke om nokre sunnmørske linjer som kom frå Irland ein gong etter vikingtida. Det er fleire slike linjer, og den eg skal skrive om i dag har kome hit ein gong mellom år 100 og…

Vadstein-døtrene: oppdatering

Kan hende nokre av dykk hugsar ein post eg skreiv i januar i fjor om dei tre systrene på Vadstein i Volda, Brite, Kari og Mette, der det via testing av mtDNA kom fram at to av desse (Brite og…