Aktuelt

Randall-ætta frå Orknøyane eller Finland?

Randall-ætta har vore gjenstand for mang ein diskusjon i ulike fora. Den vanlegaste versjonen er at Karsten Jonsson Randall (fødd omlag 1545) og hustru Maren Jørgensdatter Staur budde mellom anna på garden Fyrde i enden av Austefjorden i Volda. Fyrde…

Guri Helset (c1570) og røtene til Nord-Afrika

I utgangspunktet er alle nye resultat spennande og relevante – og det er alltid gøy å sjå dei fyrste resultata av ein linje som ikkje er testa tidlegare. Å få ny historisk informasjon som ikkje har vore oppe i dagen…

Haplogruppe l1 på Søre Sunnmøre

Endeleg ny post – anna jobb har gjort at eg har måtte setje denne sida litt på pause, men eg er tilbake! I dag skal eg snakke både lokalt og litt meir generelt – om haplogruppe I1. Og for alle…

Mitokondriell DNA og Vadstein-døtrene

Eg har snakka mykje om Y-DNA til no, så eg tenkte å byrje det nye året med mitokondriell DNA, forkorta til mtDNA. Kort sagt er dette DNA som alle borna arvar etter mor si, men som berre jentene kan vidareføre…

Kring 39% av alle testbare linjer i Volda og Ørsta er testa.

Denne oversikta er spennande! Kring 39% av alle testbare linjer (mannslinjer/Y-DNA-linjer) som har overlevd til i dag med eldste ane i Volda og Ørsta er testa. I nasjonal målestokk er dette særs høgt! Denne oversikta viser kva linjer som er…

Genetiske anetre for Kristoffer Ellingsson Øvsteberget

Genetiske anetre for KRISTOFFER ELLINGSSON ØVSTEBERGET (fødd kring 1640, Austefjorden, Volda) Den djupaste testen ein kan nytte i Family Tree DNA, der prosjekta våre har databasen, er testen Big-Y. Denne kan nyttast for å lage eit stort anetre – ikkje…

Oppdag nye lokalhistoriske hendingar

Her kjem eit døme på korleis DNA kan hjelpe oss med å oppdage lokalhistoriske hendingar som ikkje har vore dokumenterte tidlegare. Annonse Nedst på biletet står nokre nummer som er nolevande personar som har testa seg. Desse har ikkje testa…

Vi treng DI hjelp!

Er du interessert i å vite meir om kvar våre felles anar kom frå, eller vil få testa fars- og morslinjer frå Søre Sunnmøre (og omegn)? Vi treng donasjonar til nye testar og oppgraderingar av eksisterande testar for å kunne…