people sitting on chair in front of computer

Kurs og tenester

Oversikt over tenester, kurs og foredrag om slektsgransking og DNA.
Ta kontakt for å avtale pris då dette vil variere alt etter behov og ønskje.

Kurs om DNA i slektsgransking

Lær meir om korleis ein kan nytte ulike DNA-metoder til å kome lenger i slektsgranskinga eller til å tilføre lokalhistoria meir kunnskap.

 • Foredrag om y-DNA (farslinjer), mtDNA (morslinjer) og autosomalt DNA (generelt arvemateriale).
 • Passar til både små lag og store forsamlingar.
 • Lang erfaring om emnet.

Finn ukjente fedre

Veit du ikkje kven far eller bestefar er? DNA er er flott metode for å finne meir ut om kven faren/bestefaren din er.

 • Bruk av slektsgransking og DNA for å finne ukjent slekt.
 • I kring 90% av tilfella vil vi klare å finne din ukjende far eller bestefar.
 • Vi kan lage til den nye greina til treet ditt, om det er eit ønske om det.

Slektsgransking

Ønsker du eit slektstre? Det kan eg hjelpe deg med.

 • Ulike pakkar til ulik pris.
 • Lang erfaring med slektsgransking.
 • Kan bestillast både i papirform og som tre på nettet.
 • Jobbar hovudsakleg med norske tre, men kan også jobbe i andre skandinaviske kjelder.

Reis tilbake til din slektsgard

Bli med på ei reise til din ein av dine slektsgardar og lær om korleis dine forfedre levde her.

 • Per i dag avgrensa til Søre Sunnmøre og delar av Nordfjord.
 • Pakken inkluderar reise til og frå garden og enkel servering, samt andre element om ønska (plukk og miks).
 • Reise til og frå startpunkt og overnatting er ikkje inkludert, men kan vere behjelpelig med tips og råd.

Skuleprosjektet “Mitt afrikanske DNA”

Få hjelp til å starte eit tverrfagleg skuleprosjekt på VG3 på vidaregåande skule om DNA og vår alles felles historie.

 • Har hatt prosjekt på Volda VGS sidan 2016.
 • Prosjektet vann HIFOs Historieundervisningspris 2023.
 • Engasjerande for elevane og er med på å bygge lokalhistoriske databasar.

«…Gunnar er profesjonell og seriøs. Det har vore lett å samarbeide med han, og vi er godt nøgde med dei tjenestene han har levert til oss….»

BÅRD, kunde