Split

« Back to Glossary Index

Ein brødre- og systersplitt oppstår der i treet to ulike testarar med samme stamfar/stammor skil seg frå kvarandre. Om ein får treff med ein annan med samme stamfar/stammor kan ein bevise at linja stemmer genealogisk til dette punktet.

« Back to Glossary Index