Foredrag om lokalhistoriske DNA-prosjekt – Start di eiga reise

Er lokalhistorielaget eller kommunen interessert i å starte eit spanande DNA-prosjekt liknande FjordDNA? Vil de vere med på å gjenoppdage historia og genetiske røter i deres lokalsamfunn? Eller vil de kanskje bli ein del av FjordDNA? Då har vi kunnskapen og verktøya de treng for å ta det første steget.

Kva kan de forvente

Vårt føredrag gir dykk innsikt i kva som må til for å lansere eit vellykka lokalhistorisk DNA-prosjekt. Vi deler vår erfaring og kunnskap om å skaffe midlar for drift og testing, korleis opprette og administrere ein genetisk database, og kva det krev av ressursar og engasjement for å få prosjektet til å blomstre.

Samarbeid med Norgesprosjektet DNA

Vi har eit tett samarbeid med Norgesprosjektet DNA, som er ein nasjonal innsats for å dokumentere genetisk slektskap og historie. Dette samarbeidet gjev dykk tilgang til ekspertise og ressursar som kan vere avgjerande for suksessen til dykkar eige prosjekt.

Pris og meir informasjon

Kontakt oss for eit pristilbod og meir detaljert informasjon om kva vårt føredrag kan tilby. Vi er her for å hjelpe dykk med å utforske genetisk slektskap og lokalhistorie på ein spennande måte.

Saman kan vi legge grunnlaget for eit prosjekt som vil gi dykk og dykkar lokalsamfunn ei djupare forståing av områdets historie. Gjer dykk klar for ei reise tilbake i tid med eit lokalhistorisk DNA-prosjekt som vil berike og opplyse heile regionen.