Kurs om DNA i slektsgransking – Utforsk røtene dine på ein ny måte!

Er du nysgjerrig på forfedrene dine og ønskjer å utforske slektshistoria di på ein djupare måte? Då kan du dra nytte av våre spesialiserte kurs om DNA i slektsgransking, der du kan lære meir om korleis ulike DNA-metoder kan bidra til å avdekke spennande historier og tilføre lokalhistoria verdifull kunnskap.

Kva kan du forvente?

I kursa våre tilbyr vi innsikt og rettleiing i bruk av DNA i slektsgransking. Vi dekkjer tre hovudområde:

  1. y-DNA (farslinjer): Dykk ned i di paternelle linje for å avdekke din fars genetiske historie. Vi forklarer korleis y-DNA-testing fungerer, korleis du tolkar resultata, og kva dei kan avsløre om di farslinje.
  2. mtDNA (morslinjer): Utforsk di maternelle linje og oppdag kva denne kan skjule. Vi gir deg innsikt i mtDNA-testing, tolking av resultat, og korleis du kan rekonstruere historia til di morslinje.
  3. Autosomalt DNA (generelt arvemateriale): Lær om generell arv og korleis autosomalt DNA-testing kan avdekke slektskap og familiesamband på tvers av generasjonar, og kva etnisitetane eigentleg betyr.

Tilpassa for alle høve

Kursa våre passar for både små grupper og store forsamlingar. Enten du ønskjer å arrangere eit intensivt studiekurs for slektsforskningsentusiastar eller eit spennande føredrag for ditt lokalsamfunn, tilpassar vi kursa våre etter dine behov.

Ekspertise og erfaring

Vi har lang erfaring innan DNA og slektsgransking, og vi er klare til å dele vår ekspertise med deg. Kurshaldarane våre er dedikerte og kunnskapsrike, og dei vil rettleie deg gjennom verda av genetisk slektsgransking forhåpentlegvis på ein forståeleg og engasjerande måte.

Er du interessert i å organisere eit kurs, føredrag eller workshop om DNA i slektsgransking? Kontakt oss under for meir informasjon og eit prisoverslag. Saman kan vi dykke inn i spennande DNA-verda og avdekke dine forfedres historie!

Ta kontakt!

990 17 158

fjorddna@gmail.com

Elvavegen 6, 6104 Volda

Følg oss på sosiale medium

Du godtek at vi kommuniserer med deg på e-post når du sender inn dette skjemaet.

«… Vi kan eigentlig kalle det ei suksesshistorie, der kombinasjonen mellom slektsgransking og DNA-arbeid kunne nøste opp i noko vi ellers ikkje ville funne ut av…»

BÅRD, tidlegare kunde