Amund Håvoll (15-1600)

Amund på Håvoll (c1560-c1605) er den fyrste kjente brukaren på Håvoll. Amund veit vi i utgangspunket lite om, men Ivar Myklebust skriv i "Ørsta" at Amundætta på Håvoll må ha høyrt til ei gammal stormannsætt. Han nemner også at ættemerket deira var det samme som Steinnes sitt merke, men Amund er ikkje nemnd i noko skifte der. Han fekk minst to søner; Erik og Knut, der Erik var neste brukar og Knut flytte til Lianes. Amund må ha døydd ein gong mellom 1603 og 1606, sidan det var enkja som dreiv garden 1606. (Myklebust: Ørsta, s. 105) (Dale: Ørstingar I, s. 49)

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
AmundHåvoll15-1600Ørsta-IN127364R1bR-BY64491-

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen