Hans Madsson Driveklepp (1701)

Hans Madsson Driveklepp (ca. 1701-1782), også kalla Hans Monsson i Voldasoga, sitt opphav er uvisst. Han var brukar av Jespergarden på Driveklepp. Det er ikkje kjent kven hans første kona var, men dei fekk borna Ole (ca. 1734) og Rasmus (ca. 1745). Voldasoga nemner to born til, Jetmund (ca. 1702) og Lars, utan at desse vert stadfesta av Busetnadssoga. Etter at den første kona døydde, vart Hans Madsson Driveklepp gift med ei Brite (1700-1788). Sonen Ole overtok garden etter han.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Hans MadssonDriveklepp1701Volda-540192R1aR-YP125867

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen