Ingeborg Knutsdotter Mele (c1670)

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppePluss/Full
Ingeborg KnutsdotterMelec1670Ørsta-MI68654U5b2a2aFull

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen