Jakob Findvedsson Åsebø (c1640)

Jakob Findvedsson Åsebø (c1640-?) kom til Jogarden på Åsebøen på Folkestad. Ein veit veldig lite om han, trass det noko uvanlege farsnamnet. Han hadde sonen Findved (eller Finn) som var fødd c1671 og som bruka Jogarden etter faren. (Busetnadssoga for Volda 2: 152)

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Jakob FindvedssonÅsebøc1640Volda-572070R1aR-YP55637

Testen er heilt eller delvis finansiert av

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen