Jon Eriksson Mårstøyl (1636)

Jon Eriksson Mårstøyl (c1636-?) var brukar på Sivertgarden på Mårstøylen inne i Dalsfjorden. Han kom til bruket og gifte seg med enka etter ein Rasmus. Vi veit lite om Jon og enka anna enn at dei fekk sonen Erik (1698-1774) som tok over bruket etter dei. (Busetnadssoga for Volda 1: 423)

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Jon ErikssonMårstøyl1636Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen