Jon Johannesson Sundal (1575)

Jon Johannesson (c1560-?) budde på eit eldre og nedlagt bruk under Sundal i Austefjorden. Vi veit lite om han. Han fekk minst tre søner; Ole, Botolf og Iver (c1603). Sisnemnde overtok garden. Der er også ein Ole Johannesson i Sundalen på denne tida, som kan ha vore bror, men det sier kjeldene ingenting om. Sundalen er nok ein gammal gard, men det ikkje kjende jordfunn frå eldre tider, og garden vert første gong vist til i kjeldene i samband med at Ingebrigt på Vartdal (som levde på 1400-talet) pantsette Sundalen til presten i Volda, Arne.

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Jon JohannessonSundal1575Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen