Jon Olsson Liadal (1671)

Jon Olsson Liadal (c1671-?) var brukar på Larsgarden på Liadal. Han kan ha vore son til den forrige brukaren Ole Kolbeinsson, men det veit vi ikkje. Jon var gift to gongar; med Brite Amundsdotter Grøvik (?-1703) og NN Ingebrigtsdotter Engeset. Med Brite fekk han borna Ole (c1696) og Marit (c1696) og med andrekona fekk han Ingebrigt (c1704) og Guttorm (c1706).

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Jon OlssonLiadal1671Ørsta-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen