Josef Andersson Ekset (1700-talet)

Josef Andersson Ekset (ca. 1690-1772) vart gift med odelsjenta Dorte Kolbeinsdotter Ekset (ca. 1696-1749) på Gamle-Larsgarden på Ekset. Opphavet til Josef er vanskeleg å fastslå, med Voldasoga som trur han kom frå Engeset i Volda, men dette er truleg ikkje rett. Eg har ein teori om at han kan ha kome frå Hanebrekke i Nordfjord, sidan Dorte si syster var gift med Knut Andersson Hanebrekke, som hadde ein bror ved namn Josef, fødd i 1691. Josef og Dorte fekk minst fire born saman: Anders (ca. 1725), Anne (ca. 1727), Synneve (ca. 1735) og Kolbein (ca. 1738). Josef døydde ifølge Voldasoga i 1772.

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Josef AnderssonEkset1700-taletVolda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen