Knut Jonsson Leite (15-1600)

Knut Jonsson (c1560-?) er den første brukaren av Leite i Austefjorden. Vi veit lite om han anna enn at han fekk sonen Henrik (c1596), som overtok garden etter han. Leite har nok opprinneleg vore ein del av Fyrde i si tid, men det er likevel lett å forestille seg at den har vore i bruk ganske lenge, med godt oversyn og rikeleg med skog. Vi veit ikkje kor tid Knut døydde, men sonen overtok garden kring 1635, så det kan vere han levde omlag til det.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Knut JonssonLeite15-1600Volda-233940I1I-FTB95587700
Denne profilen er testa med Big Y. Trykk på Family Tree DNA-logoen for Family Tree DNA sitt interaktive Time Tree for akkurat denne linja.

Testen er heilt eller delvis finansiert av

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen