Knut Olsson Langenes (1600-talet)

Vi veit lite om opphavet til Knut Olsson Langenes (c1670–1733), ifølgje Voldasoga 3 (s. 14) var han frå Langvatn. Han fann uansett vegen til Langenes i Austefjorden, der skjebna førte han saman med enka Magdeli Salmundsdotter. Etter Magdeli sin bortgang i 1710, gjorde Knut Olsson livet sitt på nytt med eit nytt ekteskap med Ingeborg Johannesdotter Nes (ca. 1690–1739). Familien deira vaks i tal, og minst seks born såg dagens lys: Ole (c1712), Anne (1715), Malene (1720), Johannes (c1721), Hans (c1723), og Torbjørn (1728). Knut Olsson Langenes si reise gennom livet og skapinga av si eiga familie har satt varige spor i historia til Langenes, sjølv om detaljane om hans opphav forblir omsvøpt i usikkerheit.

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Knut OlssonLangenesc1670Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen