Lars Andersson Dravlausreite (c1730)

Lars Andersson (c1730-1808) kom til bruket Inste-Reitane på Dravlaus tidleg på 1760-talet og vart først gift med ei Malene, som døydde kort tid etter i 1762. I 1763 gifte han seg med Solveig Olsdotter Sætreås (1736-1783), og dei fekk 9 born saman - fem jenter og fire gutar - og seks av borna vart vaksne. Året etter Solveig døydde gifte han seg med Brite Knutsdotter frå nedre Mork (1743-1803). Lars opplevde med andre ord å miste tre koner og tre born før han sjølv døydde.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Lars AnderssonDravlausreitec1730Volda-236264I1I-BY347537

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen