Lars Knutsson Hjelle (16-1700)

Lars Knutsson Hjelle (ca. 1680-?) var ein skikkelse som gøymer seg i kjeldene, og me veit lite om livet hans. Han kom til Hjellebøen på Hjelle i Austefjorden, der han sette sine røter. Lars fekk to born som me kjenner til; sonen Knut (ca. 1709) og dottera Berte (ca. 1713). Etterslekta til Knut har vore på garden til våre dagar.

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Lars KnutssonHjelle16-1700Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen