Mons Olsson Steinsvik (15-1600)

Mons Olsson Steinsvik må ha vore fødd ein gong midt på 1500-talet og då av dei eldste direkte mannslinjene frå Dalsfjorden me får testa. Han bruka Jonagarden i Steinsvika inst i Dalsfjorden og var gift med Anne. Det er ikkje mykje vi veit om Mons, men han trengde hjelp frå lensherre Laurits Kruse i 1596 sidan futen Peder Hansson og Jakob Ervik hadde teke ein gardpart frå han. (Dalsfjord: 79) Elles fekk han minst to born; Jon og Peder. (Busetnadssoga for Volda 1: 482)

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Mons OlssonSteinsvikc1550Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen