Ole Eriksson Langvatn (c1718)

Ole Eriksson Langvatn (c1718-1789), var ein gåtefull skikkelse frå Langvatn i Austefjorden. Historia hans er delvis dekt av skyer, og sjølv om han budde på Langvatn, har opphavet hans vore eit gåtefullt puslespel. Med fleire Erik på Langvatn som potensielle fedrar, har det vore utfordrande å fastslå hans eksakte bakgrunn. Kanskje kom han utanfrå. Skifter etter andre personar med namnet Erik på Langvatn har ikkje avslørt noko om Ole. Ole fann kjærleiken i Anne Jonsdotter, og dei bygde ein familie saman. Deira ekteskap vart velsigna med minst tre barn: Lars, Anders (født i 1772) og Jon (født i 1775). Ole Eriksson Langvatn si livshistorie er prega av mysterium og uvisse, men det er gjennom slike gåter at vi utforskar vår fortid og arv. Kanskje ein dag vil DNA-testar gi svar på gåtene som omgir denne gåtefulle mannen frå Langvatn i Austefjorden.

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Ole ErikssonLangvatnc1718Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen