Otto Kolbeinsson Høydalsvik (15-1600)

Otto Kolbeinsson (c1540-c1620?) var gardbrukar i Høydalsvik og brukte heile garden aleine på denne tida. Vi veit ikkje meir om han enn at han støtta naboen Jon Gulliksson under ei sak som vart stilt for herredagane i Trondheim 1578. Dette var ein eigedomstvist som enda godt for Jon og Otto. Vi veit ikkje kven han var gift med, men han hadde minst to søner; Anders (c1580) som fekk ein annan del av garden og busette seg der, og Kolbein som tok over bruket til Otto. Han døydde truleg før 1621 då der var ein annan brukar av garden som truleg var gift med enka etter Otto.

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Otto KolbeinssonHøydalsvik15-1600Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen