Paul Jonsson Vassbakke (1665)

Paul Jonsson Vassbakke (c1665-1753) kom til Jogarden på Vassbakke heilt inst i Dalsfjorden. Her vart han gift med enka Anne Eriksdotter Mårstøyl, som tidlegare var gift her på Jogarden med Ole Knutsson Vassbakke. Saman fekk Paul og Anne minst tre born; Paul (c1720), Brite (c1725) og Hans (c1728). (Busetnadssoga for Volda 1: 464) I boka Dalsfjord (s. 93) vert han kalla Paul Hansson.

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Paul JonssonVassbakke1665Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen