Rasmus Jetmundsson Driveklepp (c1665)

Rasmus Jetmundsson Driveklepp (ca. 1665-?) var son av Jetmund Jonsson og Brite Arnesdotter Mo, ifølgje boka Ørstingar I (s. 227) - noko som slett ikkje verkar usannsynleg. Busetnadssoga for Volda nemner likevel ikkje noko om dette. Han budde på bruket Bakkane på Driveklepp og fekk minst ein son, Jetmund (ca. 1699), som overtok garden. Etterkommarar av Rasmus lever framleis på Bakkane i dag.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Rasmus JetmundssonDrivekleppc1665Volda-323308I1I-FTC87069700
Denne profilen er testa med Big Y. Trykk på Family Tree DNA-logoen for Family Tree DNA sitt interaktive Time Tree for akkurat denne linja.

Testen er heilt eller delvis finansiert av

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen