Rasmus Olsson Steinsvik (1666)

Rasmus Olsson Steinsvik (før 1666-1736) kom til Mettegarden i Steinsvika inst i Dalsfjorden og gifte seg med Synneve Olsdotter Steinsvik, som hadde vakse opp på bruket. Mettegarden var eitt ac dei gamle hovudbruka i Steinsvika og den har vore i sjølveige så lenge ein kan følge bruket tilbake til 1666. Bruket vart oppløyst og fordelt på dei andre bruka i 1884, og finnast dermed ikkje lenger. Rasmus og Anne fekk minst 6 born; Ole (c1690), Jon (c1694), Rasmus (c1697), Knut (c1698), Anne (c1706) og Anders (c1706).

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Rasmus OlssonSteinsvik1666Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen