Rasmus Rasmusson d.e. Velsvik (1611)

Rasmus Rasmusson d.e. kom til Ottagarden på Velsvik. Han må ha vore fødd kring 1611 og han hadde minst fire søner som han delte garden mellom; Peder (c1657), Lars (c1660), Iver (c1661) og Jens (c1663). (Busetnadssoga 1 (2005): 41)

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Rasmus Rasmusson d.e.Velsvik1611Volda-MI38389R1aR-L44837

Testen er heilt eller delvis finansiert av

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen