Simon Knutsson Vadstein (15-1600)

Simon Knutsson Vadstein (ca. 1550-ca. 1635) var sannsynlegvis frå Storebotnen på andre sida av Voldafjorden, sidan han omtalte på eit ting på Leikong i 1604 at faren hans hadde rydda den garden. Han var gift med Maren, og tente som lagrettemann i 1627. Simon brukte heile Vadstein, og delte den seinare i to, Framigarden og Heimigarden, mellom to av sønene sine. Han hadde minst tre born: Jon, Jakob og Sigrid. Voldasoga nemner også ein son til, Knut.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Simon KnutssonVadsteinc1550Volda-BP75745Til testing--

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen