Steffen Halvorsson Gjøsstøyl (c1691)

Steffen Halvorsson Gjøsstøyl (ca. 1691-?) er truleg frå Aurstad ifølgje Voldasoga, og det er mogleg. I so fall var han soldat i 1711. Slektskapet er ikkje stadfesta via DNA-test sidan det ikkje er levande direkte mannlege etterkommarar etter den greina. Han budde på Eliasgarden på Gjøsstøylen, eller Ytrestøylen som garden også vert kalla. Det er ikkje kjent kven kona var, men dei fekk minst fire born: Johannes (ca. 1720), Iver (ca. 1721), Guri og Ågot (ca. 1730).

IKKJE TESTA

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Steffen HalvorssonGjøsstøylc1691Volda-----

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen