Steinar Knutsson Hjorthaug (1600)

Steinar Knutsson Hjorthaug (ca. 1600-?) var truleg gift med dottera til den førre brukaren på Pesgarden på Hjartå/Hjorthaug. Opphavet hans er ukjent, men Voldasoga 2 (s363-364) meiner han var av Synesætta. Steinar Knutsson er nemnd i fleire kjelder, og han hadde minst to born: Knut (ca. 1626) og Kirsten. Hjorthaug er ein gamal gard, med gravfunn som peikar på tidleg bruk allereie i vikingtida. Steinar Knutsson Hjorthaug er ein del av historia til denne garden, og borna hans knytte seg også til andre familier gjennom fordelaktige giftermål, som nok reflekterar noko om at han kom frå ei eller fleire viktige ætter.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Steinar KnutssonHjorthaug1600VoldaJakob Knutsson Hjorthaug (c1666)MI69252R1aR-PH12700
Steinar KnutssonHjorthaug1600VoldaPeder Knutsson Hjorthaug (c1674)BP24125R1aR-PH1237
Denne profilen er testa med Big Y. Trykk på Family Tree DNA-logoen for Family Tree DNA sitt interaktive Time Tree for akkurat denne linja.

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

Ingen artiklar tilgjengeleg om personen