Kit no

Den unike ID-en til ein testar hos Family Tree DNA.