Jon Jetmundsson Ytre-Standal (15-1600)

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Jon JetmundssonYtre-Standal15-1600Hjørundfjord-200096G2aG-Z3072567

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

  • G2a – handelsmennene som vart sunnmøringar?

    Det er tre store Y-DNA-haplogrupper i Noreg; I1, R1a og R1b. Utover dette er der eit tal med mindre haplogrupper som stort sett er jamt fordelt utover landet. Men så har vi denne haplogruppa som skil seg ut; G2a. For den finn du i all hovudsak langs kysten og i fjordarmane på Sunnmøre! Korleis vart…

    Les meir