Ole Jonsson Høydal, Ytre (1655)

Ole Jonsson Ytre Høydal (c1655-1727) kom til Syvergarden i ytre Høydal ein gong mot slutten av 1600-talet. Her fann han odelstausa Solveig Sveinsdotter som var dottera til førre brukaren, Svein Iversson, som i 1701 skulle ha vore "fra sitt sans" i 16 år - altså mentalt sjuk. Ole og Solveig fekk minst fire born; Knut (1698), Brite (c1700), Jon (c1712) og Malene (1714). Ole døydde i 1727, og Brite tok over garden, som fram til i dag har vore i familien.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Ole JonssonHøydal, Ytre1655Volda-BP55951I1I-FGC59339700
Denne profilen er testa med Big Y. Trykk på Family Tree DNA-logoen for Family Tree DNA sitt interaktive Time Tree for akkurat denne linja.

Testen er heilt eller delvis finansiert av

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR