Simon Eidseflot (1500-talet)

Simon på Eidseflot (?-c1603) må ha vore fødd ein gong midt på 1500-talet eller noko tidlegare. Garden Eidseflot har berre hatt ein brukar heile vegen, så Simon var brukar aleine saman med kone og born. Vi veit ikkje så mykje om han anna enn at han var død i 1603, då kona var nemnd som enke. Dei har hatt minst to born; Erik (vart utkommandert 1611) og Sjur som tok over garden.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
SimonEidseflot1500-taletVolda-BP24204I1I-Y22014700
Denne profilen er testa med Big Y. Trykk på Family Tree DNA-logoen for Family Tree DNA sitt interaktive Time Tree for akkurat denne linja.

Testen er heilt eller delvis finansiert av

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

  • Ørsta-linjer med store forgreiningar

    Nokre gongar kjem ein over såkalla clusters. Samlingar av testar som har treff med kvarandre før dei skriftlege kjeldene, og som kan gje oss ein indikasjon om større slekter som slo seg ned på fleire gardar i området. Dette er ein slik cluster. Ein flott illustrasjon av David Widerberg Howden (2022). Sidan då har treet…

    Les meir