STR

STR-testing måler lengda på repeterte DNA-sekvensar for å identifisere individ og slektskap mellom to eller fleire testarar. Her testar ein eit visst tal på markørar, alt frå 12 til 700 – dess fleire dess meir finmaska og betre resultat.