Y-DNA

« Back to Glossary Index

Y-DNA (Y-kromosomet) er noko ein son arvar nesten uforandra frå sin far, som igjen har arva det frå sin far. Det er dei små endringane (mutasjonar) som gjer at vi kan bygge genetiske tre. Det er berre personar som er fødd hankjønn som har Y-DNA, og ein kan teste både STR og SNP.

« Back to Glossary Index