Systersplitt

Ein systersplitt i DNA-genealogi refererar til det punktet i slektstreet der to systre har kvar sine kognatiske linjer (rein mor/dotter-linje) som fører til etterkommarar i dag.