Big Y

« Back to Glossary Index

Big Y er den mest avanserte DNA-testen som analyserer heile Y-kromosomet for menn. Den ser på tusenvis av posisjonar på Y-kromosomet for å identifisere mutasjonar og haplogrupper. Dette gir ei detaljert oversikt over farslinja og kan spore slektslinjer langt tilbake i tid. Big Y er nyttig for djupare genealogisk forskning og for å finne nærare slektningar innanfor Y-DNA-linja.

« Back to Glossary Index