Karsten Jonsson Randall Førde (1500-talet)

Karsten Jonsson Randall (c1550-?) kom frå Bergen og var av borgarmesterætt der. Han var gift med Maren Jørgensdotter Staur, som også var av adelsætt. Han kom til Fyrde kring 1595, og det var grunna handel. Fyrde var ein særs flott gard med mange inntektskjelder. På 1500-talet kom flaumsagene til landet, og det var mykje god furuskog på Fyrde, gode kornavlingar, og fiske - både laks og sild. Karsten budde nok berre delvis på garden, då han hadde handel andre stader også, men kallar seg "Karsten Jonsen til Førde". Karsten og Maren fekk minst tre born; Jon (c1585), Jørgen og Else. Det er framleis agnatiske etterkommarar av Karstein på Fyrde, og det er mange som ættar tilbake til han.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Karsten Jonsson RandallFørde1500-taletVoldaJon Olsson Førde (c1663-1725)312189I1I-FT213221700
Karsten Jonsson RandallFørde1500-taletVoldaElling Olsson Førde (c1666-1729)367067I1I-FT213221700
Karsten Jonsson RandallFørde1500-taletVoldaElling Olsson Førde (c1666-1729)411899I1I-FT213221700
Denne profilen er testa med Big Y. Trykk på Family Tree DNA-logoen for Family Tree DNA sitt interaktive Time Tree for akkurat denne linja.

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

  • Mykje spennande i vente!

    Det har vore litt stille på artikkelfronten siste tida. Det er ikkje fordi det har vore lite å styre med. Tvert om. Her får de eit lite innblikk i kva eg har gjort siste tida, og kva du har i vente. Denne historiske personen prøvar eg å kartlegge mest mogleg før det kjem artikkel om…

    Les meir

  • Randall-ætta frå Orknøyane eller Finland?

    Randall-ætta har vore gjenstand for mang ein diskusjon i ulike fora. Den vanlegaste versjonen er at Karsten Jonsson Randall (fødd omlag 1545) og hustru Maren Jørgensdatter Staur budde mellom anna på garden Fyrde i enden av Austefjorden i Volda. Fyrde låg til med god furuskog og elva og fjorden har vore sentral i så måte.…

    Les meir