Ole Paulsson Ullaland (1616)

Ole Paulsson Ullaland (ca. 1616-?) var ein bonde frå Ullaland. Han var gift med Gjertrud Hansdotter Ullaland, odelstaus til Olagarden på Ullaland, der dei to levde saman. Ullaland er ein særs gammal gard, og kom kanskje til allereie kring 5-800 e.kr. Rygh meiner namnet kom av jakt- og skiguden Ull, og det er gjort funn frå riktig gamle tider. I tillegg er det like ved garden i området rikt med sandstein i fjellet, særs godt materiale til bryner og slipesteinar. Ole og Gjertrud sitt ekteskap vart velsigna med minst tre born: Paul (ca. 1661), Peder (ca. 1663) og Hans (ca. 1666). Voldasoga legg òg til ein son ved namn Ola, som visstnok vart gift på Eid. Busetnadssoga gjev heller ingen indikasjonar om denne påstanden.

TESTA RESULTAT

NamnGardFøddOmrådeSplitKit noHaplogruppeSiste SNPMarkørar
Ole PaulssonUllaland1616Volda-BP75751Til testing--

Testen er heilt eller delvis finansiert av

Kartet under viser kvar denne personen budde eller vart fødd. Grøn markør grøn markør viser at linja til personen ikkje er testa enno, men kan testast. Blå markør blå markør viser at den er testa. Ved å zoome ut kartet ser du om der er andre linjer i nærleiken.

RELATERTE ARTIKLAR

  • Mykje spennande i vente!

    Det har vore litt stille på artikkelfronten siste tida. Det er ikkje fordi det har vore lite å styre med. Tvert om. Her får de eit lite innblikk i kva eg har gjort siste tida, og kva du har i vente. Denne historiske personen prøvar eg å kartlegge mest mogleg før det kjem artikkel om…

    Les meir

  • Nye resultat 7: Ole Jonsson Ytre Høydal (c1655), Volda og korleis denne viser kva som er rett

    Lenge sidan sist – det er mykje som skjer for tida på jobb- og heimefronten. Men det er mange nye resultat som har kome inn, og det er på tide å presentere eit av desse. Dette var frå ein av dei frivillige testarane som har Ole Jonsson frå Ytre Høydal i Austefjorden som eldste ane.…

    Les meir