Big Y

Den mest finmaska Y-DNA-testen. Denne testar kring 700 markørar og finn både kjende og nye SNP-mutasjonar som vi kan danne nyanserte tre og kronologi av.