mtDNA

« Back to Glossary Index

I genetisk genealogi blir mitokondrielt DNA (mtDNA) brukt til å spore slektskap langs den matrilineære/kognatiske linja, frå mor til barn, sidan det berre blir overført frå mor til avkom utan å blande seg med fars genetiske materiale. Berre døtrene fører det vidare til sine barn.

« Back to Glossary Index