Brødresplitt

Ein brødresplitt i DNA-genealogi refererar til det punktet i slektstreet der to brødre har kvar sine agnatiske linjer (rein far/son-linje) som fører til etterkommarar i dag.