Norgesprosjektet DNA

Eit frivillig samlingsorgan som har som mål å systematisere og samle resultat for å forstå betre genealogiske samanhengar. Norgesprosjektet DNA ligg som prosjekt i Family Tree DNA, der databasen og oversiktene ligg.