Markørar

« Back to Glossary Index

Markørar i Y-DNA-testing er spesifikke delar av Y-kromosomet som blir analysert for å finne genetiske forskjellar og likskapar. Dei blir brukt til å identifisere slektslinjer på farssida. Kvar markør har eit unikt mønster av basepar som kan samanliknast med andre for å finne slektskap og haplogrupper. Dette hjelper med å spore genetiske røter langt tilbake i tid. Generelt sett kan ein seie at dess fleire like markørar dess nærare i slekt.

« Back to Glossary Index