Haplogruppe

« Back to Glossary Index

Ei haplogruppe er ei gruppe menneske som har felles forfedre i rein farslinje (Y-DNA) eller rein morslinje (mtDNA) langt tilbake i tid. I Y-DNA-testing ser ein på markørar på Y-kromosomet, som berre menn har, for å spore farsslekta. I mtDNA-testing analyserer ein mitokondrie-DNA, som både menn og kvinner arvar frå mor si, for å spore morsslekta. Haplogrupper kan hjelpe oss å forstå korleis folkeslag har migrert og utvikla seg gjennom historia.

« Back to Glossary Index