Eldste aner

Med eldste ane meinast det ved Y- og mtDNA-testing den eldste kjende personen i ei linje. Dette kan vere både ei fars- og ei morslinje, men ikkje ein miks.