Eldste aner

I dette registeret finn du alle eldste aner som anten er testa eller det er mogleg å teste Y-DNA eller mtDNA på. Trykker du på eit namn vil du komme inn på profilsida til denne eldste anen. Her vil du kunne sjå om det er DNA-testa ei linje fram til i dag, samt litt historie og andre interessante linkar (sida er under utvikling).

Filter

Liste over eldste aner